Нощна проверка на язовир „Тича“

На 02.12.2017 г. инспектори от ИАРА – гр. Шумен извършиха нощна проверка на язовир „Тича“ в часовете от 01:00 до 10:00 ч. Във вододайната зона са открити 2/два/ броя хрилни мрежи по 80 метра, поставени в работно положение от неизвестно лице. В района на с. Бяла река бе открита 1 /един/ брой хрилна мрежа с дължина 40 метра. По случая е съставен констативен протокол.