Отмяна на заповеди

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД – 795/24.11.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, са отменени сто деветдесет и четири заповеди за прекратяване на безсрочни разрешителни за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав, които са издадени през месец ноември.

Заповед № РД – 795 / 24.11.2017 г.