Документация за участие в процедура по реда на чл.82 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

 
Покана позиция 1 – 1.11.2017г.
Покана позиция 2 – 1.11.2017г.
Образци – 1.11.2017г.
Протокол позиция 1 – 14.11.2017г.
Протокол позиция 2 – 14.11.2017г.