Проверка на вътрешните водоеми

 

На 27.10.2017 г. инспектори на ИАРА Пазарджик извършиха проверка на вътрешни водоеми, на територията на областта.Проверени са яз.Карабунар, баластриери с.Динката, с.Лозен, гр.Септември, река Тополница, река Марица.При проверката на баластриера до с. Динката в местността Дупките е съставен 1 бр.акт за извършване на любителски риболов без риболовен билет. В другите обекти нарушения не бяха костатирани.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм