Проверка на вътрешните водоеми

 

На 27.10.2017 г. инспектори на ИАРА Пазарджик извършиха проверка на вътрешни водоеми, на територията на областта.Проверени са яз.Карабунар, баластриери с.Динката, с.Лозен, гр.Септември, река Тополница, река Марица.При проверката на баластриера до с. Динката в местността Дупките е съставен 1 бр.акт за извършване на любителски риболов без риболовен билет. В другите обекти нарушения не бяха костатирани.