Приключи четиридневната съвместна мисия в Черно море

 

Днес, 19.10.2017 г. с дебрифинг-среща в гр. Варна, приключи четиридневната съвместна мисия с представители на ИАРА, Гранична полиция, EFCA, FRONTEX, ANPA и  Полиция FRONTIERA Румъния по контрол на риболовната активност в Черно море.

     По време на тази мисия бе  придобит опит и бяха проиграни съвместни действия по извършване на инспекции на море. Гранична полиция на двете държави-членки участваха със свои патрулни катери, на които присъстваха смесени екипи на румънски и български риболовни инспектори.

     Четиридневната мисия приключи успешно и участниците от EFCA и FRONTEX изтъкнаха ползите от постигнатото добро сътрудничество между двете черноморски държави.