Контролна дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за месец септември 2017 г.

За периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. инспекторите на ИАРА извършиха над 1 500 бр. проверки на територията на страната, съставени бяха 83 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, иззети бяха повече от 24 км. мрежи и 920 кг. риба, 230 кг. от която е дарена. Обект на проверки бяха акваторията и бреговата част на Черно море и река Дунав, вътрешните водоеми, търговската мрежа и транспортните артерии.
В продължение на започналите през месец август масирани проверки в два от водоемите на Бургаска територия, обекти на най-много бракониерски набези – яз. „Мандра“ и ез. „Вая“., бяха осъществени няколко мащабни акции, в които взеха участие и доброволни сътрудници на ИАРА. Дължината на извадените от водите на двата водни обекта мрежи надвишава 17 км. с уловена в тях риба над половин тон.
В изпълнение на Плана за съвместни проверки по р. Дунав на 14.09.2017 г. инспектори на отдел РК – Централен Дунав и Агенцията по рибарство на Румъния, филиал „Мунтения“ бяха проверени 15 лица, извършващи любителски риболов и 31 бр. риболовни кораби, от които 7 бр. румънски и 24 бр. български. Извадени от водите на реката бяха 400 м. немаркирани мрежи. Съгласно графика, одобрен на работната среща с европейските партньори в гр. Виго, Испания, в периода от 14 до 17.09.2017 г. инспектори от Румъния и ИАРА Бургас извършиха съвместни проверки на пристанище Созопол при разтоварване на риболовни кораби, проверки на море и в търговската мрежа на града.
ИАРА се включи активно и в предотвратяване на последствията от създалата се критична ситуация със спирането на водата на река Въча в Кричим, което предизвика масово ловене на балканска пъстърва и мряна от жители на близкия квартал. Ръководството на ИАРА, в лицето на изпълнителния директор на агенцията доц. д-р Галин Николов, началника на отдел „РК-Южна България“ гр. Пловдив и два екипа от инспектори на ИАРА Стара Загора и Пловдив съвместно с горски служители и представители на местното сдружение на любителите риболовци останаха на пост да охраняват реката от набези до приключване на почистването на реката. В следствие на адекватните и своевременни действия на Агенцията, бяха спасени над две хиляди бройки от ресурса от риба в реката, включително маломерна пъстърва, зарибявани по-рано тази и миналата година.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм