Съвместна проверка на ез. Дуранкулак

 

На 12.09.2017г. от 04:00 ч. до 08:00 ч. инспектори от сектор „РК“ Добрич съвместно с РИОСВ извършиха проверка на ез. Дуранкулак. По време на проверката са открити и извадени от водата около 200 м. хрилни мрежи с улов от 25 кг. сребриста каракуда и 3 бр. бяла риба, предадена на социален патронаж гр.Шабла. Съставен е констативен протокол на неизвестен извършител.