Проведена работна среща между ръководството на ИАРА и представители на рибарски сдружения

 

Днес, 11.08.2017 г., от 13:00 часа, в заседателната зала на ИАРА гр. Бургас, се проведе работна среща-дискусия за обсъждане на възможностите за отпадане на задължението за попълване на риболовен дневник от лицата , извършващи стопански риболов с риболовни кораби с обща дължина под 10 метра.
На срещата взеха участие Изпълнителният директор на ИАРА, доц. д-р Галин Николов, главният директор на ГД Рибарство и контрол г-н Тодор Ангелов, представител на дирекция за опазване на рибните ресурси, юрисконсулт, г-н Константин Петров – Съветник в ППРБЕС и представители на рибарско сдружение гр. Царево, Рибарско дружество Созопол, Рибарско дружество Свети Никола и Рибарско сдружение Сарафово.
Срещата протече в ползотворна и градивна дискусия. Ръководството на ИАРА предложи варианти за отпадане на риболовните дневници при риболовните лодки с дължина под 10 метра. Представителите на сдруженията изказаха конкретни съображения в тази връзка. Взето беше решение да се съберат максимален брой мнения и предложения по въпроса. Участниците се обединиха около инициативата тези срещи да бъдат регулярни и бъдещите решения в областта на рибарството да бъдат винаги съобразени с мнението на бранша.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм