Контролна дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за м. юли 2017 г.

 

За периода 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г. (вкл.) инспекторите на Изълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили 1 170 бр. проверки, отразени в Констативни протоколи /КП/. От които за любителски риболов– 610 бр.; за стопански риболов– 420 бр /174 проверки на пристанище/; в търговска мрежа – 120 бр.;
аквакултурни стопанства – 20 бр.; проверка на море с патрулни катери на ИАРА – 9 бр.

При извършените проверки са установени 81 нарушения, за които са съставени актове за установяване на административно нарушение /АУАН/.
и са иззети близо 9 000 м. хрилни мрежи, 23 бр. винтери, 15 бр. „комбайни“ с дължина 1 840 м., както и 430 кг. риба, от която 130 кг. е дарена.

Само от ез. Вая и яз. Мандра са иззети 5 470 м мрежи. Инспекторите на ИАРА Бургас извършват регулярно проверки в двата водоема по суша и вода, съвместно с доброволни сътрудници на ИАРА или със служители на институции, с които Агенцията има подписан план за взаимодействие.

През месец юли бяха извършени и множество проверки за незаконно тралене на бяла пясъчна мида в Черно море, пред устието на р. Камчия, в акваторията на къмпинг „Градина“, където служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, сектор РК Бургас, съвместно с Гранична полиция са задържали две лица с драги, гумена лодка и бяла пясъчна мида. На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за рибарството и аквакултурите. Уредите с които е извършван незаконния риболов са иззети, а мидата е върната обратно във водата.

ИАРА следи за нерегламентиран превоз и продажба на риба и рибни продукти. При една от проверките, извършена съвместно със служители на МВР Приморско, на главен път Приморско–Бургас, е установена продажба на риба без документи за произход от нерегистриран търговец. На нарушителя е съставен е акт за установяване на административно нарушение по ЗРА, рибата е иззета и предадена на ОДБХ за екарисаж.

Установена беше нерегламентирана продажба на риба и на пътя Бургас – Айтос, при съвместна проверка със служители на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас. Беше съставен Констативен протокол и Акт за установяване на административно нарушение за продажба на риба от вида калкан без търговски документ и с размери под минимално допустимите. Рибата беше иззета и предадена на Социален патронаж-Бургас.

Поредно нарушение беше констатирано, от служители на IV РУ на МВР – Бургас и инспектори на ИАРА, спрели за проверка лек автомобил, превозващ риба от вида сребриста каракуда. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение за превоз на риба, без необходимите документи, с който са иззети 40 кг. риба, надуваема лодка и 5 бр. мрежи с обща дължина 300 м. Рибата е предадена на Социален патронаж-Бургас.

През посочения период и вътрешните водоеми бяха обект на ежедневни проверки.
При нощна проверка с патрулна лодка ИАРА 31, инспектори на ИАРА Варна, откриха и извадиха от водите на яз. Цонево общо 100 м. хрилни мрежи, заложени от неизвестен извършител.

Няколко проверки /пет, от които нощни/ по суша и вода бяха извършени от инспектори на отдел Рибарство и контрол „Южна България“, област Пазарджик, на язовирите Доспат и Батак.От водите на яз. Батак са извадени хрилни мрежи с обща дължина около 540 м., от яз. Доспат са извадени 15 бр. комбайни /дебела корда с много закачени за нея куки/, с обща дължина около 1 840 м. Уловената в тях риба: шаран – около 80 кг. и каракуда около 60 кг. е освободена и върната обратно във водата. Съставени са констативни протоколи от проверките. Открити и иззети бяха също уреди, забранени за използване от Закона за рибарството и аквакултурите – 2 бр. винтери и 6 бр. телевизори /мрежести уреди за маломерна риба/. Заловени бяха и рибари, извърщващи любителски риболов, през нощта. Съставени са 3 бр. актове за установяване на административно нарушение по ЗРА.

При нощна проверка на яз. Доспат инспектори на РК – Смолян заловиха бракониер в района на „Тихия кът“ до гр. Сърница, в момент на събиране на мрежа с обща дължина 55 м. от водите на язовира. Уловената риба е с общо тегло – 5 кг. /12 броя дъгова пъстърва, 12 броя червеноперка, 5 броя речен костур, 8 броя уклей/. Мрежата и рибата са иззети като веществено доказателство по образуваното досъдебно производство от ОД НА МВР Районно управление – Велинград.

Двама известни бракониери бяха заловени на яз. Батак, докато са извършвали стопански риболов посредством хрилни мрежи с дължина 300 м. С Актовете са иззети 300 м. мрежи и гумена лодка с електродвигател.

Служителите на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ извършиха нощни проверки и на яз. „Тракиец“ и яз. „ Ивайловград“. Иззети са 3 броя „сари“ с обща дължина 90 м. Проверени са и яз. Цанков камък“, яз. „Жребечево“, яз. „Студен кладенец“, яз. „ Кърджали“ . Проверки са извършени и на реките Марица, Тунджа, Бяла река и Съзлийка.

При извършена проверка от инспектори на отдел „РК-Западна България“ гр. София на яз. Искър е заловено лице, извършващо риболов от водно колело с мрежени риболовни уреди. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, с който са иззети 300 м. мрежи и водно колело а, уловената в мрежите риба от видовете платика и костур, с общо количество 20 кг. е върната във водите на язовира.

Трима „топ“ бракониери, извършващи незаконен стопански риболов в яз. Огоста и района се сдобиха с актове, след проведена специализирана нощна операция от служители на отдел Рибарство и Контрол – Западна България, област Монтана, съвместно с риболовни надзиратели и съдействието на РПУ гр. Монтана. Съставени са АУАН, с които са иззети 3 бр. хрилни мрежи и надуваема гумена лодка.

От служители на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ бяха извършени проверки на яз.“Душанци“, яз. „ Бебреш“ – гр. Ботевград, яз. „Тополница“ – с. Мухово, яз. „ Панчарево“ – гр. София, яз. „ Дяково“, яз. „ Пчелина“, яз. „ Грамада“, яз. „ Божурица“ и яз. „ Фарафун“. Проверени са и реките Места, Градевска, Отовица, Горица, Струма, Тимок, Арчар и Дунав.
Служители на РК ИАРА Габрово извършиха нощна проверка по вода на яз.Александър Стамболийски. В хода на проверката са намерени и иззети близо 150 метра бракониерски хрилни мрежи поставени в работно положение.

Инспектори от Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ извършиха проверки за спазването на правилата за стопански риболов по р. Дунав. При проверка на яз. Сопот с патрулна лодка са установени нарушения на правилата за любителски риболов и са съставени 6 акта по смисъла на чл. 22 от Закона за рибарството и аквакултурите. Проверен е и яз. Христо Смирненски. В хода на проверката е иззет бракониерски уред тип „герим“ с приблизителна дължина 150 м и 40 броя куки на него в работно положение. Яз. „Хр. Смирненски“ е предназначен за питейно–битови цели и е забранен целогодишно за риболов.

На 20.07.2017 г. е извършена нощна проверка с патрулен катер ИАРА 1 от служители на сектор Рибарство и контрол – Бургас, съвместно с телевизия БТВ в района на Аркутино – Созопол – Приморско. Инспектирани бяха три риболовни кораба, чиито капитани представиха Удостоверенията за стопански риболов за 2017 г. на РК, както и риболовните дневници на корабите. Няма установени нарушения. Съставени са КП от извършените проверки.

В изпълнение на плана за контрол на Черно море инспектори на сектор РК Бургас и инспектори от Румъния извършиха съвмести проверки на пристанища, разтоварване на риболовни кораби и търговска мрежа. Нарушения не бяха констатирани.

Отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас, подписаха план за организиране на взаимодействие през 2017 г. за прилагане на единна процедура за действие при работа с китоподобни.

През цитирания период, са издадени 108 бр. Удостоверение за извършване на стопански риболов и 26 681 бр. билети за любителски риболов.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм