Заловени бракониери на черна морска мида

 

На 04.08.2017 г. инспектори на сектор РК Бургас, сектор ОКА на Главна дирекция Рибарство и контрол и доброволни сътрудници на ИАРА извършиха контрол на риболовната дейност в Черно море – Бургаски залив.
Заловени бях пет лица, извършващи незаконен улов на черна морска мида с драгиращи уреди.
По случая са съставени три броя констативни протоколи и пет броя актове за установяване на административно нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите, с които се иззеха 250 кг. черна морска мида /върната във водата/, три броя гумени лодки и два броя ръчни драгиращи уреди.