Нощна проверка на яз. Доспат

 

На 13 и 14.07.2017 г. на язовир Доспат е извършена нощна проверка по суша и по вода с патрулна лодка на ИАРА от служители на сектор“РК“ Смолян. Проверена е цялата акватория на язовира на територията на областите Пазарджик и Смолян. Не са констатирани нарушения на ЗРА, за което са съставени 2 броя констативни протоколи.