Контролна дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за първата половина на м. ЮЛИ 2017 г.

 

За периода 01.07.2017 г. до 13.07.2017 г. (вкл.) Изълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършила 593 проверки.
Съставени са 27 Акта за установяване на административно нарушение, като 25 са за нарушение на правилата за любителски риболов, един за извършване на риболов с непозовлен уред в Черно море ( дънен трал) и един за нерегламентиран превоз на бяла мида.
Съставени са 566 констативни протокола за извършени проверки, от тях:
за любителски риболов – 322 бр.;
за стопански риболов – 167 бр;
търговска мрежа – 61 бр.;
аквакултурни стопанства – 15 бр.;
Проверка на море с патрулен катер ИАРА 1
Иззети са 6520 м мрежи и 229 кг. риба. Няма дарена риба.
Издадени са 37 бр. Удостоверение за извършване на стопански риболов и 14 225 бр. билети за любителски риболов
За периода от 11 до 13.07.2017 г.в изпълнение на плана за контрол на Черно море инспектори на сектор РК Бургас и инспектори от Румъния извършиха съвмести проверки на пристанища, разтоварване на риболовни кораби и търговска мрежа. Нарушения не са констатирани.

На 05.07.2017 г., след подаден сигнал на тел.112 инспектори на ИАРА Бургас със съдействието на сътрудници на ИАРА извършиха нощна проверка на ез.Вая с патрулна лодка. От водите на езерото бяха извадени 4 200 метра хрилни мрежи в работно положение. Уловът от риба, от вида „сребриста каракуда“ и „шаран“, беше върнат обратно във водата. По случая е съставен констативен протокол на неизвестен извършител.
На 10.07.2017 г. бе извършена нощна проверка на ез. Вая с патрулна лодка ИАРА 29 от служители на сектор РК Бургас.
Намерени бяха в работно положение хрилни мрежи с дължина около 480 м. Рибата от вида „сребриста каракуда“ бе върната обратно във водата.
На 11.07.2017 г. в 11:00 часа, след подаден сигнал от граждани на тел.112 за наличие на мрежи в работно положение на ез. Вая, в района на пясъчника, служители на РК сектор Бургас направиха проверка на място. Мрежите са открити и извадени от водите на езерото. Не е установено наличие на риба. Съставен е КП срещу неизвестен извършител.

На 09.07.2017 г. при нощна проверка с патрулна лодка ИАРА 31 на яз. Цонево, инспектори от сектор „РК“ Варна са открили и извадили от водата общо 100 м. хрилни мрежи, заложени от неизвестен извършител. Съставен е КП , с който са иззети 100 м. хрилни мрежи.

На 10.07.2017г. по сигнал за незаконен улов на бяла мида е извършена проверка с патрулна лодка ИАРА 31 в Черно море пред устие на р. Камчия от инспектори на сектор „РК“ Варна. Наблюдавани са пет лодки извършващи риболовна дейност, които след появата на инспектори на ИАРА са се отдаличили в морето.Нарушения не бяха установени, съставен е КП.
На 13 и 14.07.2017г. на язовир Доспат е извършена нощна проверка по суша и по вода с патрулна лодка на ИАРА от служители на сектор“РК“ Смолян.Проверена е цялата акватория на язовира на територията на областите Пазарджик и Смолян.Не са констатирани нарушения на ЗРА ,за което са съставени 2 броя констативни протоколи.