Контролна дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за първата половина на м. ЮЛИ 2017 г.

 

За периода 01.07.2017 г. до 13.07.2017 г. (вкл.) Изълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършила 593 проверки.
Съставени са 27 Акта за установяване на административно нарушение, като 25 са за нарушение на правилата за любителски риболов, един за извършване на риболов с непозовлен уред в Черно море ( дънен трал) и един за нерегламентиран превоз на бяла мида.
Съставени са 566 констативни протокола за извършени проверки, от тях:
за любителски риболов – 322 бр.;
за стопански риболов – 167 бр;
търговска мрежа – 61 бр.;
аквакултурни стопанства – 15 бр.;
Проверка на море с патрулен катер ИАРА 1
Иззети са 6520 м мрежи и 229 кг. риба. Няма дарена риба.
Издадени са 37 бр. Удостоверение за извършване на стопански риболов и 14 225 бр. билети за любителски риболов
За периода от 11 до 13.07.2017 г.в изпълнение на плана за контрол на Черно море инспектори на сектор РК Бургас и инспектори от Румъния извършиха съвмести проверки на пристанища, разтоварване на риболовни кораби и търговска мрежа. Нарушения не са констатирани.

На 05.07.2017 г., след подаден сигнал на тел.112 инспектори на ИАРА Бургас със съдействието на сътрудници на ИАРА извършиха нощна проверка на ез.Вая с патрулна лодка. От водите на езерото бяха извадени 4 200 метра хрилни мрежи в работно положение. Уловът от риба, от вида „сребриста каракуда“ и „шаран“, беше върнат обратно във водата. По случая е съставен констативен протокол на неизвестен извършител.
На 10.07.2017 г. бе извършена нощна проверка на ез. Вая с патрулна лодка ИАРА 29 от служители на сектор РК Бургас.
Намерени бяха в работно положение хрилни мрежи с дължина около 480 м. Рибата от вида „сребриста каракуда“ бе върната обратно във водата.
На 11.07.2017 г. в 11:00 часа, след подаден сигнал от граждани на тел.112 за наличие на мрежи в работно положение на ез. Вая, в района на пясъчника, служители на РК сектор Бургас направиха проверка на място. Мрежите са открити и извадени от водите на езерото. Не е установено наличие на риба. Съставен е КП срещу неизвестен извършител.

На 09.07.2017 г. при нощна проверка с патрулна лодка ИАРА 31 на яз. Цонево, инспектори от сектор „РК“ Варна са открили и извадили от водата общо 100 м. хрилни мрежи, заложени от неизвестен извършител. Съставен е КП , с който са иззети 100 м. хрилни мрежи.

На 10.07.2017г. по сигнал за незаконен улов на бяла мида е извършена проверка с патрулна лодка ИАРА 31 в Черно море пред устие на р. Камчия от инспектори на сектор „РК“ Варна. Наблюдавани са пет лодки извършващи риболовна дейност, които след появата на инспектори на ИАРА са се отдаличили в морето.Нарушения не бяха установени, съставен е КП.
На 13 и 14.07.2017г. на язовир Доспат е извършена нощна проверка по суша и по вода с патрулна лодка на ИАРА от служители на сектор“РК“ Смолян.Проверена е цялата акватория на язовира на територията на областите Пазарджик и Смолян.Не са констатирани нарушения на ЗРА ,за което са съставени 2 броя констативни протоколи.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм