Провеждане на работна среща за обсъждане на възможностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България, отправям към Вас покана за участие в работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), и други институции, която ще се проведе на 17.07.2017 г. от 11:00 часа в Тракийски университет, гр. Стара Загора.
Целта на провеждането на работната среща е да се обсъдят възможностите за справяне с опасността от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България. Заболяването е включено в приложение № 1 на Наредба 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни. Нека заедно да изградим стратегия за предотвратяване на възможностите от разпространение на това опасно заболяване, което би оказало неблагоприятно въздействие върху рибните ресурси.