Провеждане на работна среща за обсъждане на възможностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на опасностите от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България, отправям към Вас покана за участие в работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), и други институции, която ще се проведе на 17.07.2017 г. от 11:00 часа в Тракийски университет, гр. Стара Загора.
Целта на провеждането на работната среща е да се обсъдят възможностите за справяне с опасността от проникване и разпространяване на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) по шарана на територията на Република България. Заболяването е включено в приложение № 1 на Наредба 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни. Нека заедно да изградим стратегия за предотвратяване на възможностите от разпространение на това опасно заболяване, което би оказало неблагоприятно въздействие върху рибните ресурси.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм