„Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов“