СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ

 

На 15 и 16.06.2017г. на територията на област Добрич се извършиха съвместни проверки между инспектори на сектор РК Добрич и инспектори от Румъния.
На 15.06.2017г. бяха извършени 4 бр. инспекции на риболовни кораби в пристанището в гр.Балчик и в гр.Каварна. Инспектиран бе и магазин за риба и рибни продукти в гр.Балчик.
На 16.06.2017г. се извършиха 5 бр. инспекции на риболовни кораби при разтоварване на риба в пристанище гр. Шабла и лодкостоянки Крапец и Дуранкулак. В гр. Каварна беше проверен магазин за риба и рибни продукти.
Не бяха констатирани нарушения на ЗРА.