На вниманието на любителите риболовци относно статута на язовир „Сивата вода“, общ. Хасково

Яз. „Сивата вода“, общ. Хасково, обл. Хасково е отдаден под наем с Договор № Д-53-818-2 от 2016г. Извършването на любителски риболов в отдадени под наем водни обекти се извършва по ред и условия определени от лицата стопанисващи обекта. В тази връзка извършването на любителски риболов в язовира е забранено.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм