На вниманието на любителите риболовци относно статута на язовир „Сивата вода“, общ. Хасково

Яз. „Сивата вода“, общ. Хасково, обл. Хасково е отдаден под наем с Договор № Д-53-818-2 от 2016г. Извършването на любителски риболов в отдадени под наем водни обекти се извършва по ред и условия определени от лицата стопанисващи обекта. В тази връзка извършването на любителски риболов в язовира е забранено.