ИАРА и МЗХ проведоха срещи с представители на рибния бранш и научните среди

 

На 19.04.2017 г. в гр. Варна Института по рибни ресурси – гр. Варна и Института по рибарство и аквакултури – гр. Пловдив организираха и проведоха информационен ден по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море (ECRAMON-BLACK SEA)” с цел популяризиране и устойчивост на резултатите от проекта сред бизнес средите. На срещата присъстваха проф. д-р Иван Палигоров – заместник-министър на земеделието и храните, Ивайло Симеонов – директор на дирекция „ОПОР“, МЗХ, доц. д-р Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Димитър Вълков – директор на дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“, ИАРА. Представители на Института по рибни ресурси – Варна обобщиха резултатите от дънните тралирания за определяне на количеството и разпределението на нерибните ресурси в Черно море, както и факторите, които оказват влияние върху тази екосистема. От Института по рибарство и аквакултури-Пловдив бе представена предварителна оценка от биологичния мониторинг върху разтоварванията на калкан пред българския бряг на Черно море.

След приключване на информационния ден по инициатива на ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури представители на агенцията, министерство на земеделието и храните и институтите продължиха със среща с представители на риболовния бранш, на която бяха обсъдени забраната за риболов през размножителния период и провеждането на съвместни проверки през периода на забраната с представители на бранша. Бяха обсъдени бъдещи мерки за управление и опазване на запасите от рибни и нерибни запаси в Черно море.