Провеждане на работна среща за обсъждане на условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018, 2019 и 2020 години.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на определяне на условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2017 г., отправям към Вас покана за участие в работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), която ще се проведе на 09.05.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала в сградата на ИАРА, намираща се на адрес гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1.

Целта на провеждането на работната среща е да се обсъдят условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018, 2019 и 2020 години. Нека заедно да изградим правила по отношение на усвояването на този ценен стопански вид.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е отворена за диалог с представителите на сектор „Рибарство“ и държи на прилагането на обективни и прозрачни критерии, включително екологични, социални и икономически. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури активно подкрепя разработването на подходящи и прозрачни механизми за разпределяне на възможностите за риболов.

За по-добра оперативност и при желание от Ваша страна, моля да определите представители, които ще присъстват на работната среща. Моля имената и данните за контакт на определените от Вас представители да бъдат изпратени по официален ред на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 и по официалната електронна поща: office@iara.government.bg най-късно до 05.05.2017 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм