Провеждане на работна среща за обсъждане на условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018, 2019 и 2020 години.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на определяне на условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2017 г., отправям към Вас покана за участие в работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), която ще се проведе на 09.05.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала в сградата на ИАРА, намираща се на адрес гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1.

Целта на провеждането на работната среща е да се обсъдят условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018, 2019 и 2020 години. Нека заедно да изградим правила по отношение на усвояването на този ценен стопански вид.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е отворена за диалог с представителите на сектор „Рибарство“ и държи на прилагането на обективни и прозрачни критерии, включително екологични, социални и икономически. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури активно подкрепя разработването на подходящи и прозрачни механизми за разпределяне на възможностите за риболов.

За по-добра оперативност и при желание от Ваша страна, моля да определите представители, които ще присъстват на работната среща. Моля имената и данните за контакт на определените от Вас представители да бъдат изпратени по официален ред на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 и по официалната електронна поща: office@iara.government.bg най-късно до 05.05.2017 г.