Уведомление за откриване на производство по общ административен акт за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ установена в Приложение № 1 на ЗРА