Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури планира осъществяването на изследвания във връзка с изпълнението на Работния план за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ 2017-2019

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

Уведомление