Конференция за устойчиво развитие на рибарството в Черно Море

До всички заинтересовани в бранша

На 7 юни 2017г. в Брюксел, Белгия ще се проведе конференция за устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион. Целта на конференцията е въз основа на изказванията и дискусиите да се изготвят препоръки към останалите Европейски институции и Страните-членки, така че интересите на общините и регионите да бъдат взети предвид в бъдещи законодателни инициативи и мерки.

Подробности относно конференцията и дневен ред