Извършени проверки от инспектори на ИАРА отдел РК“Ю.България“

По сигнал на 16.03.2017 г. около 04.00 часа е извършена проверка от инспекторите на ИАРА отдел РК“Ю.България“
област Стара Загора, съвместно с РУ Полиция гр. Гълъбово на яз. Розов кладенец. Заловени са 2 лица извършващи
незаконен улов на риба с 5 бр. хрилни мрежи тип „сетка“ с обща дължина 250 м., в мрежите са уловени 40 кг шаран и 9,5 кг сом.
Съставен е КП. Заведено е досъдебно производство до изясняване на случая.

1
2