Уведомление относно забрана за улов на бяла риба /Sander Iucioperca/ в периода на размножаването и.