ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квотата от калкан за 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-7/04.01.2017 на Изпълнителния директор на ИАРА са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2017 година.

С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти за калкан през 2017 година, бих желал да Ви приканя да подадете своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 1,  не по-късно от 20.01.2017 г. Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

Уведомление

Заповед № РД-7/04.01.2017 г.

Заявление

Искане за издаване на документ от НАП

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм