ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квотата от калкан за 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-7/04.01.2017 на Изпълнителния директор на ИАРА са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2017 година.

С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти за калкан през 2017 година, бих желал да Ви приканя да подадете своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 1,  не по-късно от 20.01.2017 г. Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

Уведомление

Заповед № РД-7/04.01.2017 г.

Заявление

Искане за издаване на документ от НАП