Отворено писмо

                                                                  ДО

                                                                     Сдружение „Черноморски изгрев”

                                                                     Сдружение „БГфиш”

                                                              

 

                        Уважаеми господа,

 

През последните няколко седмици в страната се провежда организирана кампания срещу работата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Тази кампания ескалира в открити протестни действия от представители на браншовите организации в рибарския сектор. Официалните мотиви за нея са  „репресивни действия” от страна на служители,  както и „ некомпетентност и липса на професионализъм” на ръководството на Агенцията. Не бих желал да коментирам персоналните нападки и квалификации спрямо мен, но открито заявявам, че единствените репресивни действия в случая са тези, които аз сам налагам върху собствените си житейски принципи – отговорност,  честност,  толерантност и коректност.

 

Сериозна тревога будят обаче отправените обвинения за „репресивни действия” от страна Агенцията към отделни представители на рибарската общност. Считам, че обвинението в репресия, отправено към държавен орган, е твърде безотговорно и по всяка вероятност е продиктувано от други интереси. Конкретният повод за обвинението в „репресия”  е за установени нарушения по Закона за рибарство и аквакултури при проверка на два риболовни кораба, осъществяващи риболовна дейност. Няма да коментирам конкретните нарушения, отразени в тези документи и яростно оспорвани по време на съвместните ни срещи през последния месец.

По време на нашите срещи всички Вие поставихте множество въпроси по отношение работата на ИАРА. Голяма част от тях са напълно основателни и тяхното решение наистина е на дневен ред.  Аз, от своя страна, декларирам, че всички доказани нарушения и нерегламентирани действия от страна на служители на Агенцията ще бъдат санкционирани безкомпромисно.

Бих желал да Ви уведомя, с риск да бъда отново обвинен в „репресивни действия”, че контролът по изпълнение на служебните задължения от страна на инспекторите по места ще се осъществява от вътрешна структура в Агенцията на прякото подчинение на Изпълнителния директор.

Морето е природен обществен ресурс и наш дълг е  да подхождаме отговорно към опазването му, за да се гордеят децата ни с нас. Трябва да опазим и да им оставим в наследство морето чисто, за да продължи то да дарява живот.

Считам, че е време за отговорни решения и действия от всички в бранша и най-вече по-добър диалог,  за да  гарантираме дългосрочното развитие на отрасъла чрез устойчива експлоатация на ресурсите.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ

Изпълнителен директор

на ИАРА

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм