Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Изграждане на модул „Събиране на данни“ в Информационно статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури