Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“

Решение – 07.07.2016 г.

Обявление

Документация

Образец № 2

Протокол

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Доклад и портоколи

Решение № РД – 294 / 29.09.2016 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция № 27

Обявление по чл. 26 от ЗОП

Договор по обособена позиция № 1

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 2

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 3

 

Договор по обособена позиция № 4

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 5

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 6

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 7

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 8

 

Договор по обособена позиция № 9

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 10

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 11

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 12

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 13

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 14

 

Договор по обособена позиция № 15

 

Договор по обособена позиция № 16

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 17

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 18

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 19

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 20

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 21

 

Договор по обособена позиция № 22

 

Договор по обособена позиция № 23

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 24

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 25

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 26

Приложение 1

Приложение 2
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от Д-78 до Д-90 и от Д-92 до Д-102 19-12-2017 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение 20-12-2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Д-103 и Д-104 20-12-2017 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм