Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“

Решение – 07.07.2016 г.

Обявление

Документация

Образец № 2

Протокол

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Доклад и портоколи

Решение № РД – 294 / 29.09.2016 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция № 27

Обявление по чл. 26 от ЗОП

Договор по обособена позиция № 1

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 2

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 3

 

Договор по обособена позиция № 4

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 5

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 6

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 7

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 8

 

Договор по обособена позиция № 9

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 10

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 11

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 12

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 13

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 14

 

Договор по обособена позиция № 15

 

Договор по обособена позиция № 16

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 17

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 18

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 19

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 20

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 21

 

Договор по обособена позиция № 22

 

Договор по обособена позиция № 23

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 24

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 25

Приложение 1

Приложение 2

Договор по обособена позиция № 26

Приложение 1

Приложение 2
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка от Д-78 до Д-90 и от Д-92 до Д-102 19-12-2017 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение 20-12-2017 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Д-103 и Д-104 20-12-2017 г.