Обява по процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Наемане на кораб за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“