ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Сключване на застраховки: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или еквивалент и застраховка „Злополука“ или еквивалент на МПС и колесари (ремаркета) ползвани от Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена“

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм