ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховане на сгради, държавна собственост предоставени за управление на ИАРА и териториалните и звена, представляващи сгради или части от сгради. Застраховане на служители на ИАРА със застраховка „Трудова злополука“ или еквивалент и „Живот” или еквивалент