България запазва квотата си за улов на калкан на същото ниво както и през 2015 г.

България запазва квотата си за улов на калкан през 2016 година. До запазване нивата на разрешен улов като през 2015 година се стигна след проведени срещи с Румъния, Европейската Комисия и Председателството на ЕС,  на които беше постигнат компромис, в следствие на който квотата за улов на калкан, определена за България за 2016 година остава същата, а уловът на акула няма да бъде предмет на Общ допустим улов.

 

На 24 ноември 2015 година, Европейската Комисия разпространи проект на Регламент на Съвета определящ риболовните възможности за Черно море, в което се предлага запазване на досегашната ни квота за улов на цаца (в размер на  8032,5 тона) и определяне на нулеви квоти за калкан и черноморска бодлива акула. Като основен мотив се използва научния съвет на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР), който оценява използването на запасите от акула и калкан като неустойчиво, а запасът от акула дори е заплашен от изчезване.

Страната ни изказа категорично несъгласие с предложението на Комисията с мотива, че подобна крайна мярка не трябва да бъде прилагана без подкрепата на актуални научни данни за състоянието на запаса и оценка на влиянието, което риболовният флот оказва върху него. Беше изтъкнат и сериозния социално-икономически ефект, който този вид риболов оказва върху рибарския сектор в България. Бяха проведени редица разговори, официални и неофициални срещи с представители на Европейската Комисия, администрацията на Румъния и с бранша, с основната цел да се защитят интересите на рибарите на държавите-членки на ЕС в региона, а от друга страна да се намери най-подходящия начин за управление на риболова на двата вида.

В крайна сметка Председателството на ЕС предложи компромисен вариант, който удовлетворява както държавите-членки, така и Европейската Комисия.

В замяна на запазване на квотите  страната ни се ангажира да изпълни някои допълнителни мерки гарантиращи засилване на контрола и мониторинга върху уловите на тези два вида, като основните са:

–       Намаляване на броя на определените пристанища за разтоварване на калкан;

–       Увеличаване периода на забраната за улов. Така през следващата година риболовът на калкан няма да бъде разрешен между 1 април и 30 юни;

–       Да се следи стриктно отчитането и записването на уловите;

–       Да се увеличи броя на съвместните проверки, организирани заедно с властите на Румъния;

–       Да се лимитират уловите на акула до нивото от 2015 година;

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм