ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на плавателни средства собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент и Застраховка „Каско“ или еквивалент. Застраховане на електронно оборудване, монтирано в плавателни съдове, представляващо бордово оборудване за спътниково наблюдение на риболовни кораби и оборудване за изследване и тестване монтирано на научноизследователски кораб „Академик“ и оборудване предоставяно за ползване на Научно – изследователски институти“