ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Застраховане на плавателни средства собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със застраховки „Гражданска отговорност“ или еквивалент, „Злополука“ или еквивалент и Застраховка „Каско“ или еквивалент. Застраховане на електронно оборудване, монтирано в плавателни съдове, представляващо бордово оборудване за спътниково наблюдение на риболовни кораби и оборудване за изследване и тестване монтирано на научноизследователски кораб „Академик“ и оборудване предоставяно за ползване на Научно – изследователски институти“

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм