ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за програмен период 2007-2013″