Информация за изпълнението по договори за обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА (EX-ANTE) НА ОПРСР (2014-2020)”