Проверка на яз. Хърсово след подаден сигнал за отравяне на рибата.

Сектор „РК” Разград съвместно с РВМС отдел ”ДВСК и Здравеопазване на животните” извършиха проверка на яз. „Хърсово” и МПП ”Булмилк 2010”  ЕООД, във връзка с подаден сигнал за отравяне на риба в споменатия язовир.

На опашката на язовира са открити мъртва риба, около 150 броя със средно единично тегло около 100 гр., от вида Сребриста каракуда.

Огледано е заустването на отпадните води от мандрата където е открито наличието на белезникава течност, която до вливането в язовира се разрежда от водите на две дерета и в язовира видимо не влиза мръсна вода. Установен е обилен растеж на планктона в язовира.

При инспекция на млеко-преработвателното предприятие се установило наличие на договор с ВиК „Дунав” за обезвреждане на сурватката. Предприятието има и разрешително от басейнова дирекция „Дунавски район” Русе за заустване на отпадни води. Впечатление прави неугледния вид на пречиствателната станция, заключението на РИОСВ е, че съоражението е в лошо технико-експоатационно състояние. Взети са проби от РИОСВ за качеството на отпадните води и водата в язовира.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм