Проект по ОПАК № 14-32-25/26.09.2014 г. „Система за валидизиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен ”

1EU

1OPAC_color_bg1logo ESF_BG

 
 
 
 
 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ИАРА – Договор по ОПАК

Покана откриваща пресконференция по ОПАК

Презентация откриваща пресконференция по ОПАК

Покана заключителна пресконференция по ОПАК

Дневен ред заключителна пресконференция по ОПАК

Презентация закриваща пресконференция по ОПАК