Проект по ОПАК № А12-11-4 от 05.02.2013 г. „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)”

1EU

1OPAC_color_bg1logo ESF_BG

 
 
 
 
 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ИАРА – Договор по ОПАК

Покана встъпителна пресконференция по ОПАК

Презентация встъпителна пресконференция по ОПАК

Прес информация от встъпителна пресконференция по ОПАК

Прес информация обучение на служители на ИАРА по ОПАК

Покана пресконференция по ОПАК

Презентация

Публикации в медиите

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм