Проект по ОПАК №13-31-18/15.04.2014 г. „Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт на система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”