ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“