Уведомление относно откриване на производството по издаване на общ административен акт за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-152/09.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните