„Европейската комисия не е „блокирала” финансирането по Оперативната програма, финансирана със средства от Европейския фонд за рибарство

Във връзка с публикации в някои български печатни издания, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури помества официалното изявление на говорителя на кабинета на Комисаря по морски въпроси и рибарство – госпожа Мария Даманаки, относно грешното интерпретиране на думите на Европейската комисия, че „ЕК е блокирала временно достъпа на България до 80 млн. евро”.

В пояснението на г-н Оливър Драйс – говорител на Генерална дирекция „МАРЕ” в Европейската комисия, се посочва:

„Европейската комисия не е „блокирала” финансирането по Оперативната програма, финансирана със средства от Европейския фонд за рибарство. Всъщност, българските власти все още не са предали документите по  изменената оценка на съответствие за Оперативната програма. В България има натрупани известни закъснения при подготовката на документите за оценката  на съответствие и ние се надяваме, че оценката на системата от Одитния орган ще бъде завършена скоро.” 

Изказването на господин Драйс е достатъчно ясна индикация, че подобен проблем не съществува и няма опасност за спиране на финансирането от ЕК със средства по Оперативна програма „Рибарство”.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм