УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер и обучение“

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ДОКЛАД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – СТАНОВИЩЕ

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образци

Съдържание

Въпроси и отговори – 09.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 09.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 15.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 17.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

Съобщение по чл.69А, ал.3 от ЗОП – 30.06.2015 г.

Протокол № 1 – 03.07.2015 г.

Протокол № 2 – 03.07.2015 г.

Протокол № 3 – 03.07.2015 г.

Решение № РД-415 от 03.07.2015 г.

Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 1

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 2

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 3

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 4

Приложение 2 към Договор № Д-75

Приложение 3 към Договор № Д-75

Приложение 4 към Договор № Д-75

Приложение 5 към Договор № Д-75

Обявление за възложена поръчка – 05.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка