УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер и обучение“

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ДОКЛАД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – СТАНОВИЩЕ

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образци

Съдържание

Въпроси и отговори – 09.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 09.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 15.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 17.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

Съобщение по чл.69А, ал.3 от ЗОП – 30.06.2015 г.

Протокол № 1 – 03.07.2015 г.

Протокол № 2 – 03.07.2015 г.

Протокол № 3 – 03.07.2015 г.

Решение № РД-415 от 03.07.2015 г.

Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 1

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 2

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 3

Приложение 1 към Договор № Д-75 част 4

Приложение 2 към Договор № Д-75

Приложение 3 към Договор № Д-75

Приложение 4 към Договор № Д-75

Приложение 5 към Договор № Д-75

Обявление за възложена поръчка – 05.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № Д-75/03.08.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм