УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ РИБОЛОВ (СТОПАНСКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ) И КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ И СЪОТВЕТНОТО АКТОСЪСТАВЯНЕ”

 

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образци

Решение № РД – 157 от 17.03.2015 г.

Технически спецификации, изменени с Решение № РД-157 от 17.03.2015 г.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Протокол – 19.05.2015 г.

Съобщение по чл.69 А, ал.3 от ЗОП – 03.06.2015 г.

Протокол №2 от 03.06.2015 г.

Протокол №3 от 08.06.2015 г.

Решение № РД – 307 / 09.06.2015 г.

Решение за прекратяване – 09.06.2015 г.

Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-65 част 1 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-65 част 2 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-65 част 3 – 28.07.2015 г.

Приложение 3 към Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Приложение 4 към Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-66 част 1- 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-66 част 2 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-66 част 3 – 28.07.2015 г.

Приложение 3 към Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Приложение 4 към Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 3 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 4 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Информация за сключен договор – 29.07.2015 г.

Договор № Д-73/31.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-73

Приложение 2 към Договор № Д-73

Приложение 3 към Договор № Д-73

Информация за извършени плащания по Договор № Д-65/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-66/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-67/29.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-65/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-67/29.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-65/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-66/28.07.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – Договор № Д-65

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – Договор № Д-66

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – Договор № Д-67

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм