УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ РИБОЛОВ (СТОПАНСКИ И ЛЮБИТЕЛСКИ) И КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ И СЪОТВЕТНОТО АКТОСЪСТАВЯНЕ”

 

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образци

Решение № РД – 157 от 17.03.2015 г.

Технически спецификации, изменени с Решение № РД-157 от 17.03.2015 г.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Протокол – 19.05.2015 г.

Съобщение по чл.69 А, ал.3 от ЗОП – 03.06.2015 г.

Протокол №2 от 03.06.2015 г.

Протокол №3 от 08.06.2015 г.

Решение № РД – 307 / 09.06.2015 г.

Решение за прекратяване – 09.06.2015 г.

Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-65 част 1 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-65 част 2 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-65 част 3 – 28.07.2015 г.

Приложение 3 към Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Приложение 4 към Договор № Д-65 – 28.07.2015 г.

Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-66 част 1- 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-66 част 2 – 28.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-66 част 3 – 28.07.2015 г.

Приложение 3 към Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Приложение 4 към Договор № Д-66 – 28.07.2015 г.

Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 2 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 3 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Приложение 4 към Договор № Д-67 – 29.07.2015 г.

Информация за сключен договор – 29.07.2015 г.

Договор № Д-73/31.07.2015 г.

Приложение 1 към Договор № Д-73

Приложение 2 към Договор № Д-73

Приложение 3 към Договор № Д-73

Информация за извършени плащания по Договор № Д-65/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-66/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-67/29.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-65/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-67/29.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-65/28.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-66/28.07.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – Договор № Д-65

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – Договор № Д-66

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – Договор № Д-67