Възможностите за кандидатстване по ОП “Рибарство” бяха представени пред малкия и среден бизнес, и търговски банки

Predstaviane na OP Ribarstvo_15.06.2010

София, 15 юни 2010 г. –  Възможностите пред малките и средни предприятия за включване с проектни предложения по Оперативна програма “Рибарство” бяха представени от експерти на ИАРА в Българската-търговско промишлена палата.

Стоян Котов, старши експерт от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА запозна представителите на браншови организации, фирми членове на БТПП, представители на над 10 търговски банки и Националния гаранционен фонд с настоящите 5 мерки по които може да се кандидатства по Оперативната програма, както и с предстоящите нови мерки, които ще стартират в близките месеци.  

От Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура,  специално внимание се обърна на предстоящото стартиране на  Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми, която е насочена към модернизация на риболовните съдове по река Дунав и изграждане на пристанищни съоръжения по реката.

Участниците в срещата изразиха общото мнение, че реализирането на проекти и усвояването на средства по оперативните програми може да се осъществи чрез обща работа и координираност между Управляващият орган на съответната програма, търговските банки и бизнеса.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм