УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

 

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации 

Методика за оценка на офертите

Образци

Решение РД-135/27.02.2015 г.

Документация, изменена с Решение РД-135/27.02.2015 г.

Методика за оценка, изменена с Решение РД-135/27.02.2015 г.

Образци, изменени с Решение РД-135/27.02.2015 г.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Съобщение до всички участници 

Протокол – 08.04.2015 г.

Протокол – 09.04.2015 г.

Съобщение по чл. 69 А, ал. 3 от ЗОП – 08.05.2015 г.

Решение № РД-278 от 13.05.2015 г.

Протокол 2 – 14.05.2015 г.

Протокол 3 – 14.05.2015 г.

Договор №Д-60 – 25.06.2015 г.

Приложение част 1 – 25.06.2015 г.

Приложение част 2 – 25.06.2015 г.

Информация за сключен договор – 25.06.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция – 16.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм