УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР НА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ДОКЛАД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – СТАНОВИЩЕ

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образци

Решение № РД – 136 от 27.02.2015 г.

Документация, изменена с  Решение № РД – 136 от 27.02.2015 г.

Образци, изменени с Решение № РД – 136  от 27.02.2015 г.

Писмо до всички участници

Въпроси и отговори 

Решение № РД – 197 от 02.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ – 30.04.2015 Г.

Протокол – 05.06.2015 г.

Съобщение по чл. 69А, ал.3 от ЗОП – 19.06.2015 г.

Протокол №2 – 25.06.2015 г.

Протокол №3 – 25.06.2015 г.

Решение РД-394 част 1 – 25.06.2015 г.

Решение РД-394 част 2 – 25.06.2015 г.

Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Приложения 1 и 2 към Договор № Д-71

Приложение 3 към Договор № Д-71

Приложение 4 към Договор № Д-71

Обявление за възложена поръчка – 05.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 06.10.2015 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм