Прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г.

С цел изготвянето на предварителна оценка за прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г., е необходимо да се съберат данни и информация за наличното предлагане на финансиране на МСП. В тази връзка е разработен въпросник, който цели събирането на необходимата информация от представители, определящи и формиращи политиките в сектора. Всяко заинтересовано и ангажирано в сектора лице може да попълни приложения въпросник. Попълнените въпросници следва да бъдат изпратени в срок до 29.08.2014 г. на следния електронен адрес: stoyan.urumov@iara.government.bg.

Въпросник

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм