Представител на ИАРА участва в 38-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море /GFCM/

Centrala FAO

Martin Simov i Abdula Srur

София, 26 май 2014 г. – В периода между 19 – 24.05.2014 г. се проведе 38-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM)в централата на “FAO” в Рим, Италия.

Представителите от българска страна, които взеха участие в сесията бяха г-н Мартин Симов, началник-отдел „Европейски и международни дейности“, ИАРА и г-н Любомир Иванов, постоянен представител на България във ФАО.

По време на годишната сесия на GFCM са обсъдени въпроси свързани с работата на Работната група за Черно море и четирите комитета към Генералната комисия. Обсъдени са предложения и мерки, свързани с контролните дейности при риболова и опазване на рибните ресурси в Средиземно и Черно море.

По време на сесията чрез гласуване е преизбран досегашния изпълнителен секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море към ФАО  г-н Абдула  Срур с мандат за периода 2016 – 2020 г.