Екранни снимки от ЦНРК – ИАРА Варна

Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-001
Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-002 Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-003
Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-004 Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-005
Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-006 Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-007
Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-008 Система за наблюдение на риболовните кораби.bmp-009

Екранни снимки от Центъра за наблюдение на риболовните корабите – ВАРНА