ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ по време на размножителния период »

14 апр, 2011

Забрна за риболов по време на размножителния период

СИНЕРГИЯ между ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” »

2 фев, 2011

Европейската стратегия за Дунавския регион, планирана за стартиране през 2011 г. има за цел да обедини в икономически, геополитически, културен и екологичен аспект

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за контрол на уловите и разтоворванията на калкан през 2011 г. »

31 яну, 2011

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЗАПОВЕД във вразка с одобряването на Национален план за контрол на уловите и разтоварванията на калкан за 2011 г. »

31 яну, 2011

Zpoved za odobriavane plan kalkan

УВЕДОМЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

23 дек, 2010

ЗАЯВЛЕНИЕ за усвояване на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

ЗАПОВЕД във връзка с изпълнение усвояването на квотата от калкан за 2011 г. »

22 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010 Забрана за разтоварване на калкан, уловен като прилов. »

3 дек, 2010

Заповед РД-1043 / 01.12.2010

ОТ 19 ОКТОМВРИ 2010 г. СА В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ. БР.82), КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ. »

19 окт, 2010

 І.  От 19 Октомври 2010г. са в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА

Изменения на заповед РД 09-47 за Целогодишна забрана за риболов в определени водоеми »

6 юли, 2010

Заповед РД 09-513 / 18.06.2010 г.